Svěřenské fondy jsou v kurzu

0
1089

Je tomu už několik let, kdy občasné České republiky mohou spravovat svůj majetek díky takzvaným svěřenským fondům. Málokdo ale tuší, co to svěřenský fond je.

Co je to svěřenský fond?


Pojem „svěřenský fond“ slyšel téměř každý. Málokdo má ale ponětí, co to vůbec svěřenský fond je. Pojďme si o tom tedy povědět více.

Svěřenský fond je forma majetku, který zakladatel úmyslně vyčlenil ze svého jmění za účelem samostatné správy. U každého takového fondu figurují vždy tři lidé. A to zakladatel, správce a beneficient.  Zakladatel je ten, který svěřenský fond založí a vloží do něj majetek. Správce se pak o majetek stará a beneficient získává z majetku benefity, případně majetek po určitě době získá.

V případě zakladatele a beneficienta se může jedna o jednu a tatáž osobu.
Cestu svěřenským fondům otevřel zákon č. 89/2012 neboli nový občanský zákoník platný od roku 2014, tudíž se jedná poměrně o čerstvou záležitost. S tím souvisí i rejstřík svěřenských fondů, který existuje od roku 2018.

Založení svěřenského fondu


Svěřenský fond můžete zřídit během života zakladatele, ale je tu i možnost, kdy zřízení fondu začíná okamžikem jeho smrti. V tomto případě se jedná o tzv. testamentární svěřenský fond neboli svěřenský fond pro případ smrti.

Svěřenský fond vzniká na podkladě notářského zápisu, tudíž je hned od začátku nutné počítat s náklady, které jsou potřeba k uhrazení notářského poplatku. Neexistuje žádná předem pevně stanovená částka, jelikož se celková cena odvíjí od složitosti a rozsahu práce na statutu fondu. 

Zřízení během života

  • Takto vyčleněný majetek je kompletně mimo následnou pozůstalost, jelikož byl již za jeho života oddělen od jmění zakladatele. V tomto případě, i po smrti fond nadále existuje v nezměněné formě, je spravován a beneficientům z něj plynou výnosy.

Testamentární fond

  • U tohoto typu svěřenského fondu jsou vedeny dohady, zda je v případě jeho zřízení až okamžikem smrti zůstavitele tento fond součástí pozůstalosti či nikoliv. Bohužel právní řád České republiky na tuto otázku nemá odpověď. 

Svěřenský fond vzniká rozhodnutím zakladatele o založení svěřenského fondu. Toto rozhodnutí ve formě notářského zápisu je podkladem pro vznik svěřenského fondu spolu s tzv. statutem svěřenského fondu, který upravuje veškeré náležitosti fondu.

Účel svěřenského fondu


Účel svěřenského fondu může být soukromý, ale i veřejně prospěšný. Pokud jde o soukromé účely, tak se jako majetek vyčleňují zpravidla nemovitosti či jiná aktiva, dále pak obchodní společnosti či jejich podíly. Jak jsme si řekli na začátku, za svěřenský fond plně odpovídá jeho správce, který je ke správě pověřen právě již zmiňovaným zakladatelem.

Správce proto na svých bedrech nese obrovskou zodpovědnost a všechna pravidla a instrukce mu určuje zakladatel prostřednictvím statutu svěřenského fondu.

Rejstřík svěřenského fondu


Počátkem roku 2018 je povinná evidence všech svěřenských fondů. Svěřenský fond tudíž vzniká až zápisem v rejstříku svěřenských fondů a ty, které vznikly před 01.01.2018, automaticky zanikly. Spolu se zápisem získávají svěřenské fondy své vlastní identifikační číslo a existuje pak i lepší přehled, kolik trustů se na trhu aktuálně nachází.

Předchozí článekPůjčky bez registrů a poplatků ihned
Další článekProfesionální zastavárna DoZastavy.cz