Hedge fondy, k čemu slouží a jaké mají výhody?

0
2466

Hedge fondy jsou typem investičního fondu. Co je jejich podstatou a jak fungují? Jaké mají hedge fondy výhody?

Co je hedgeový fond

Hedge fondy se poprvé objevily již v roce 1949, jejich boom však počal rokem 1990. Hedge fond nebo též hedge fund je typem investičního fondu. Specifické pro tyto fondy je to, že jejich právní regulace je zatím zakotvena velmi obecně, proto dává subjektům využívajících tohoto institutu poměrně velkou volnost při dispozici s ním.

Založeny jsou na členském principu, přičemž počet členů ve fondu je omezen. Investování do těchto fondu však prakticky omezováno není.

Příjmy fondu plynou jak z investic, tak také z poplatků. Fondy si účtují poplatky ve výši od 1 do 3 % z celkové částky vkladu za správu prostředků. Coby hlavní zdroj svých příjmů mají podíly na zisku. Jejich výše se pohybuje od 10 do 30 %.

Dnes již nepříliš opodstatněný je dříve užívaný český název „zajištěný fond“. Ten je pozůstatkem minulosti, kdy fondy používaly část svého portfolia k zajištění jiné části. Cílem tohoto přístupu bylo snížit riziko ztráty. Vzhledem k principu fondu je tak vhodnější používat český ekvivalent hedge fond nebo hedgeový fond.

Jak funguje hedge fond

Klíčovou osobou ve fondu je jeho správce. Ten může využívat veškeré instrumenty finančního a komoditního trhu. S fondem je tak možné investovat do akcií, dluhopisů i komodit. Podle toho musí správce fondu volit adekvátní strategii.

Tyto fondy mohou nabídnout i specifické investiční strategie, které žádné jiné fondy poskytnout neumí. Podle konkrétní investiční strategie lze pak rozlišit jednotlivé druhy fondů. K nejčastěji používaným investičním strategiím tohoto fondu patří například strategie market neutral (tržně neutrální).

Coby investice jsou určeny pro zkušené investory. Určen je tak především movitějším fyzickým osobám, případně institucionálním investorům. Generovat mohou vysoký zisk, ale také značnou ztrátu. Profitovat mohou i v silně volatilním prostředí. Obvyklé je, že disponují kapitálem v řádech miliard dolarů.

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Často též tyto fondy využívají velký pákový mechanismus (leverage) prostřednictvím výpůjček, případně short/long obchody. Využívat rovněž mohou automatické příkazy k likvidaci portfolia (Stop loss). Obchodování je značně dynamické, obchody probíhají v řádech milisekund.

Jak probíhá založení hedge fondu

V první řadě může mít tento fond formu družstva. Stejně tak je možné jej založit coby komanditní společnost zapsanou na Seychelách.

Další alternativou je obchodní společnost. Možnou volbou je založení fondu jakožto společnost spadající pod zákon International Business Companies Act 1994., eventuálně jako společnost spadající pod zákon Company Act, 1972, spolu se společnostmi spadající pod zákon Companies Act, 2003 (zvláštní licence).

Stejně tak lze založit hedge fond jako podílový fond, případně podílový fond registrovaný na Seychelách podle zákona o mezinárodních fondech z roku 1994.

Předchozí článekBlíží se podání daňového přiznání. Možná můžete ušetřit
Další článekNenechte se překvapit a pojistěte se na škody v zaměstnání i v občanském životě!