Co dílené pracovní místo radí 123jobs Media

0
2527
Close up businessman using laptop, typing on keyboard, sitting at wooden desk with documents, writing email, accountant writing financial report, busy student studying online, searching information

Sdílené pracovní místo funguje na bázi dohody mezi zaměstnavatelem – recenze firem a dvěma či více zaměstnanci, kteří vykonávají stejný druh práce. Zaměstnanci si pak podle vlastního rozvrhu upraví pracovní dobu na sdíleném pracovním místě. Rozvrh si navrhnou podle dohody, aby vyhovoval jejich osobním potřebám. Zároveň musí vždy naplnit průměrnou týdenní pracovní dobu. Tato dohoda musí být uzavřena písemně a rozvrh mají zaměstnanci povinnost zaměstnavateli předložit minimálně s týdenním předstihem. Důležitá je především správná komunikace a pevná pravidla, vysvětluje Ludmila Šťastná ze společnosti 123jobs Media.

Doručování písemností

Novela zákoníku práce zavádí institut tzv. fikce doručení. To by mělo výrazně zjednodušit proces doručování písemností. Pokud si tedy pracovník fakticky nepřevezme písemnost od svého nadřízeného, zavádí se fikce doručení, aby se proces urychlil. Podle stávajícího znění měl zaměstnavatel povinnost zaměstnanci doručit písemnost do vlastních rukou. To znamená v místě jeho bydliště nebo kdekoliv bude zastihnut. Pokud toto nebude možné, až pak lze písemnost doručit poštou. Dle zákona má však zaměstnavatel povinnost vynaložit veškeré úsilí pro to, aby zastihl svého zaměstnance osobně. Nejde se tedy po jednom neúspěšném pokusu o zastižení osobně uchýlit k využití doručení poštou. Ani při doručení poštou to ale nemusí být jednoznačné, pokud si pracovník písemnost odmítne převzít. Proto je dobré mít na paměti, že musíte hlídat lhůty pro výzvy k převzetí zásilky. Důvodem je to, že kdyby lhůty pro převzetí nebyly správné, fikce doručení nenastane. Část těchto změn je účinná od začátku roku 2021.

Předchozí článekNenechte se překvapit a pojistěte se na škody v zaměstnání i v občanském životě!
Další článekI rychlou půjčku musíte dobře promyslet