Aktuální téma – nostrifikace vzdělání cizinců

0
865

Nostrifikace vzdělání je v dnešní době velmi rozšířeným tématem. V České republice žije čím dál více cizinců, kteří tu chtějí pracovat. Většina z nich si tu chce nechat uznat své dosavadní studium, kterého dosáhli ve své zemi. Co nostrifikace je, jaký je její průběh a co vše budete potřebovat pro její kladné vyřízení se dozvíte v následujícím článku.

Co je nostrifikace neboli ověření vzdělání?

Nostrifikace vzdělání je proces, během kterého dochází k ověření předchozího studia, které bylo splněno v jiné zemi než v České republice. Avšak toto vzdělání musí být srovnatelné s tím českým. Nostrifikace diplomu je zapotřebí tehdy, kdy chce cizinec získat takzvanou zaměstnaneckou nebo modrou kartu.

Lhůta pro vyřízení nostrifikace vzdělání

Lhůta pro vyřízení nostrifikace diplomu je maximálně 30 dnů od podané žádosti. V případě, že nejsou všechny doklady v pořádku, může se lhůta protáhnout.

Jaké diplomy se ověřují?

V České republice si můžete nechat uznat jak diplom středoškolského, tak i vyššího odborného nebo vysokoškolského vzdělání. Dále potom profesní zkoušky, jako například lékařské atestace.     

Doklady nutné pro uznání zahraničního studia nebo profesní zkoušky

Ke kladnému vyřízení žádosti o nostrifikaci vzdělání v České republice je zapotřebí dodat také několik důležitých podkladů. Jedná se o:

  • vyplněnou žádost o uznání středoškolského nebo vysokoškolského diplomu,
  • úředně ověřený diplom,
  • vysvědčení prokazující ukončené vzdělání,
  • doklad o zaplacení správního poplatku,
  • a doklad o obsahu vzdělávání neboli studijní plán oboru.

Jak probíhá proces nostrifikace středoškolského a vysokoškolského vzdělání?

Středoškolské vzdělání

V případě uznání středoškolského vzdělání musíte nejprve doložit vysvědčení. Nezapomínejte na to, že musí být úředně ověřeno. Dodat můžete také originál. Velmi důležitý je také studijní plán, ve kterém jsou zapsány všechny absolvované předměty na škole.

V případě, že vám některý z povinných předmětů bude chybět, musíte složit takzvanou nostrifikační zkoušku. Až teprve poté bude diplom rovnocenný s českým.

Vysokoškolské vzdělání

V České republice je možné nechat si uznat také vysokoškolské a vyšší odborné vzdělání. Velmi důležitým dokladem je úředně ověřený vysokoškolský diplom. Poté budete potřebovat studijní plán.

Ten musí obsahovat nejen absolvované předměty, ale také počet hodin u jednotlivých předmětů. Diplom a studijní plán musí být přeloženy do českého jazyka. Dále by měly být ověřeny soudním překladatelem.

Žádost o nostrifikaci vysokoškolského vzdělání musí být předána na univerzitu, která je oborově stejná. Pokud se většina předmětů shoduje, je diplom uznán ihned. V případě nedostatků je nutné složit nostrifikační zkoušku.

Předchozí článekProdej podílu ve firmě: Jak zvládnout celý proces?
Další článekPotřebujete k úspěšnému splnění zakázky pracovat s plechy? Nechte si vše potřebné zařídit externě